سعید سلطانی

سعید سلطانی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

35 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

مهاجرت.تقریبا متوسط .