الهام

الهام

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

خودآموز زبان رو شروع کردم.

و دنبال کسی هستم که هم بصورت تکست و هم ویس صحبت کنیم.