علی

علی

آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

35 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

یادگیری هر چه بهتر زبان انگلیسی