ساجده تیموری

ساجده تیموری

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

35 ساله

پارتنر زبان

فرانسوی

سابقا فرانسوی خوندم اما حالا تا حدود زیادی فراموش کردم و مایلم یادآوری بشه برام.