ارمیا امامی

ارمیا امامی

یزد - یزد

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

21 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

با سلام به یک فرد با سطح زبانی intermediate جهت تمرین مکالمه و...