زهرا

زهرا

خراسان رضوی - مشهد

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطحم زیر متوسط هست .میخوام با پارتنرم با برنامه ریزی درست به سطح قابل قبولی برسیم و مکالمه هم قوی بشم.

هدف بیشتر یادگیری هست و بعد تدریس.

خانه دار هستم و ترجیحا با خانم خانه دار پارتنر باشم بهتره.