علیرضا مدرس

علیرضا مدرس

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

32 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

.هر روز تمرین مستمر زبان انگلیسی

آموزش رایگان کتاب های inside reading برای تقویت مهارت ردینگ و واژگان