بهرام

بهرام

خراسان رضوی - سبزوار

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

بنده جدیدا امتحان ایلتس آکادمیک دادم و اورال 7.5 گرفتم. 

اگرم کسی خصوصی خواست پارتنر شه، درخدمتشم.

قطعا اسپیکینگ به هیچ عنوان پشیمان نخواهید شد.

یا علی