رضا

رضا

---
---
سن : 30
آقا
آلمانی
متوسط

سطح a1 رو تمام کردم.