مریم

مریم

خراسان جنوبی - بیرجند

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

20 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سلام من سطحم متوسطه و خیلی وقتع زبان کار نکردم و این برام ی استارت بعد دو سه ساله.. و می خوام اسپیکینگم رو قوی کنم.. 

پارتنر خانم...