محمد صادقی

محمد صادقی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

22 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح B2 یا C1

با هدف آیلتس