محمد اسماعیلی

محمد اسماعیلی

20 آذر 1400

فعال

وضعیت سوال

بدون پاسخ

تعداد پاسخ ها

انگلیسی

سوال در زبان

سلام چرا در Wh question برای سوالی کردن افعالی مثل go و cry از این ساختار استفاده میشه Why are you crying Why are you going چرا از این عبارات استفاده نمیشه Why do you cry Why do you going اما برای افعالی مثل eat از این عبارت استفاده میشه Why do you eat در Wh questions در چه مواقعی از ساختار Wh+to be+subject+verb+ing استفاده میشه؟

جواب سوال رو میدونی ؟ خب بهش پاسخ بده ...