مبینا صالحي

مبینا صالحي

06 مهر 1401

فعال

وضعیت سوال

بدون پاسخ

تعداد پاسخ ها

انگلیسی

سوال در زبان

پرسش و پاسخ کوتاه با کلمه language

جواب سوال رو میدونی ؟ خب بهش پاسخ بده ...