احمد احمدی

لطفا به این سوال جواب بدید ممنون

احمد احمدی

صبا همتی

ایا زمان افعال مدال در جملات تاثیر دارد؟

صبا همتی

مریم قاجار

In reality make a group as free discution and givr ...

مریم قاجار

مریم قاجار

خیلی فول صحبت کردن زبان انگلیسی در موقعیت های مختلف

مریم قاجار

مریم قاجار

خیلی فول صحبت کردن

مریم قاجار

مریم زمانی

ثبت نام کلاس خصوصی

مریم زمانی

امیرمظاهری

intransitive verb

امیرمظاهری

سجاد خوش منظر

درمورد انجام گرفتن کار

سجاد خوش منظر

آیلار

شبه جملات اسمی با Wh

آیلار

رقیه محمدی

درباره حروفed میتونید جواب بدید

رقیه محمدی

فاطمه محمودی

Ask for the information in the bold part of the ...

فاطمه محمودی

ساره طاری

در مورد کلاس زبان

ساره طاری