فاطمه خدری استاد زبان آلمانی

فاطمه خدری

استاد زبان آلمانی

3 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 120,000 تومان

هر جلسه نیمه خصوصی 70,000 تومان

مشاهده پروفایل
سارا چمنی حاجی بکی استاد زبان آلمانی

سارا چمنی حاجی بکی

استاد زبان آلمانی

2 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 110,000 تومان

هر جلسه نیمه خصوصی 70,000 تومان

مشاهده پروفایل