آرمین وهابزاده استاد زبان ترکی

آرمین وهابزاده

استاد زبان ترکی

5 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 120,000 تومان

مشاهده پروفایل
شهلا صادقی مهر استاد زبان ترکی

شهلا صادقی مهر

استاد زبان ترکی

6 سال سابقه تدریس

100 % رضایت زبان آموزان

هر جلسه خصوصی 100,000 تومان

هر جلسه نیمه خصوصی 50,000 تومان

مشاهده پروفایل