علی طالبی

علی طالبی

استاد زبان عربی

سابقه تدریس

4 سال

هر جلسه خصوصی

80,000

هر جلسه نیمه خصوصی

50,000

تمام کلاس های نیمه خصوصی استاد علی طالبی رزرو شدن ، به اساتید دیگه سر بزن ...