گرامر زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

گرامر زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

زمان حال کامل استمراری ( present perfect progressive ) دو کاربرد دارد : 1. عملی که در حال استمرار بوده است ( از این کاربرد زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم بگوییم عملی در گذشته شروع شده است، تا الان ادامه داشته است و هنوز هم ادامه دارد. در این کاربرد تاکید روی فرآیند است که در حال انجام می باشد ) 2. عملی که به تازگی به اتمام رسیده است ( از این کاربرد برای عملی استمراری استفاده می کنیم که در گذشته شروع و اخیرا تمام شده است. در این کاربرد تاکید روی نتیجه است چون نتیجه قابل رویت است )

ساختار زمان حال کامل استمراری :

از لحاظ ساختاری از دو بخش تشکیل می شود؛ قسمت اول حال کامل فعل to be (یعنی has/have been )
و قسمت دوم فعل با ing ،
این ساختار به شکل زیر است:

( has/have been + present participle ( verb + ing

چند مثال :

She has been talking on the phone for the last 40 minutes

او 40 دقیقه است که در حال صحبت کردن با تلفن بوده است ( هنوز هم ادامه دارد )

I have been writing a book since August

از ماه آگوست در حال نوشتن یک کتاب بوده ام ( هنوز هم ادامه دارد )

They have been working at the company for 17 years

آنها یازده سال است که در حال کار کردن در شرکت بوده اند ( هنوز هم ادامه دارد )

I have been teaching for 12 years

من به مدت 12 سال است که تدریس میکنم ( هنوز هم تدریس میکنم ) 

همانطور که در جملات بالا مشاهده کردید، بکار بردن عباراتی که با by  و since و for شروع می شوند در زمان حال کامل بسیار رایج است.

It has been raining, the sidewalk is wet

باران در حال باریدن بوده است، پیاده رو خیس است.

در این مثال باران به تازگی تمام شده است ولی تا کید روی نتیجه است ( پیاده رو در نتیجه ی باران هنوز خیس است )

I’m so tired, I have been working

خیلی خسته ام، در حال کار کردن بوده ام ( خستگی هنوز قابل دیدن است )

I must take a shower. I have been gardening

من باید دوش بگیرم، در حال باغبانی بوده ام ( آثار باغبانی روی لباس و ظاهر قابل رویت است )

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
751