گرامر افعال مُدال در زمان گذشته

گرامر افعال مُدال در زمان گذشته

در این مطلب قصد داریم گرامر افعال مُدال در زمان گذشته ( Past Modals ) را در زبان انگلیسی بررسی کنیماین مدال های زمان گذشته برای بیان کردن احساسات زمان حال شما درباره تصمیمی در گذشته (و یا عملی دیگر) بسیار مفید می‌باشد. گاهی به could have ، would have و should have ، مدال های فرصت های از دست رفته می‌گویند. آنها همانند یک ماشین زمان گرامر کار می‌کنند. زمان گذشته ساده تنها نشان دهند این که چه چیز اتفاق افتاد. اما مدال های گذشته به شما می‌گویند که چه چیز ممکن بود اتفاق بیفتد ، چه چیز باید اتفاق می افتاد و چه چیز فرضا می‌توانست اتفاق بیفتد ولی اتفاق نیفتاد. (و در صورت ممکن شدن فرض می‌توانست موقعیت حال را تغییر دهد.)

برای ساختن مدال های گذشته بعد از would ، should و could ، کلمه have  را آورده و پس از آن قسمت سوم فعل و یا p.p را بیاورید.

She could have gone to any college she wanted to

او میتوانست به هر دانشگاهی که دلش میخواست برود. (ولی نرفت )

I would have gone to the party, but I was tired

میخواستم به مهمانی برم (میشد که به مهمانی برم) ، اما خسته بودم. (در آخر به مهمانی نرفتم)

He should have told the truth about what he saw

او باید درباره چیزی که دیده‌ بود راستش را می‌گفت. ( اما راستش را نگفت )

هرکدام از این مدال ها یک معنای متفاوتی از دیگری دارد. معنای هر یک را با استفاده از مثالهای معروف از فیلم ها و آهنگ های محبوب ، بررسی می‌کنیم.
با could have شروع میکنیم. این مدال به این معناست که وقوع یک چیز در گذشته ممکن بود اما آن اتفاق نیفتاد.

I could have gone directly to college, but I decided to travel for a year

میتوانستم مستقیما به دانشگاه بروم ، اما تصمیم گرفتم که به مدت یک سال به مسافرت بروم. ( در آخر به دانشگاه نرفتم! )

متکلمان بومی زبان معمولا مدال های زمان گذشته را به وضوح تلفظ نمی‌کنند. و به همین خاطر از کوتاه شده آن که به شکل could've been و یا حتی coulda' been ، مورد استفاده قرار میگیرد.
برای منفی کردن این مدال ها ، از کلمه not بین could و have استفاده کنید. کلمه could not have بدان معناست که وقوع چیزی در گذشته غیرممکن بود. برای مثال:

She could not have been on that flight because I just saw her at work

ممکن نیست که او سوار آن پرواز شده باشد ، چرا که تازه اون را سرکار دیدم! (طبق شواهد ممکن نیست!)

نکته جالب اینکه اغلب وکیلان از ساختار could not have برای اثبات بی گناهی موکل هایشان استفاده میکنند.
یکی از جملات تعریفی و ستایش آمیز در زبان انگلیسی ، جمله I couldn't have said it better myself است. زمانی ازین جمله استفاده می‌شود که از نحوه ای که شخصی جمله ای را گفته بسیار خوشتان آمده و با گفتن این جمله موافقت خود را با گوینده اعلام می‌کنید.

به قسمت بعدی ، یعنی would have بپردازیم.
این ساختار اندکی دشوار است ، چرا که دو ساختار رایج را در خود دارد. اولین ساختار در ترکیب با but می‌باشد. به طور مثال : I would have A , but I had to B
این ساختار به این معناست که شما میخواستید کاری را در گذشته انجام دهید اما امکان انجام آن وجود نداشت. 

I would have called, but there was no phone service

میخواستم زنگ بزنم ، اما هیچ آنتی نبود. ( پس در نتیجه زنگ نزدم )

I would have loaned you the money, but I didn’t have any

میخواستم بهت پول قرض بدهم ، ولی پولی نداشتم. ( در آخر نشد که قرض بدهم )

ساختار would have همچنان می‌تواند برای ابراز نتیجه یک جمله شرطی غیر واقعی و یا فرضی در زمان گذشته ، استفاده شود. برای مثال:

If I had known they were vegetarians, I would have made a salad

اگر می‌دانستم که آنها گیاهخوار هستند ، برایشان سالاد درست میکردم. ( ولی در آخر سالاد درست نکردم )

شما همواره میتوانید ترتیب جملات شرطی را برعکس کنید. بدین معنا که if would have اول آمده و هیچ ویرگولی در جمله نباشید.

I would have made a salad if I had known they were vegetarians

اگر می‌دانستم که آنها گیاهخوار هستند ، برایشان سالاد درست میکردم. (ولی در آخر سالاد درست نکردم)

معمولا (و نه همواره) ساختار would have میتواند نشان دهنده حس بد درباره گذشته باشد. 

If she would have been faithful

اگر اون وفادار می‌بود

If she could have been true

اگر راستش را می‌گفت

Then I wouldn’t been cheated

بعدش به من خیانت نمی‌شد

I would never know real love

هیچ گاه عشق واقعی را نمی‌فهمیدم

I would've missed out on you

تو را از دست می‌دادم

در آخر ، به ساختار should have نگاهی می‌اندازیم. این ساختار بدان معناست که چیزی در گذشته اتفاق نیفتاد و ما آرزو داشتیم که ای کاش اتفاق افتاده بود. ما ازین ساختار برای اشاره به اشتباهات گذشته ، استفاده میکنیم. و همچنین این ساختار برای عذر خواهی نیز به کار می‌رود. برای مثال:

 “I was so worried about you. You should have called”

خیلی نگران تو‌ بودم. باید بهم زنگ میزدی ( ولی زنگ نزدی )

I’m sorry that I’m late for work. I should have woken up earlier

متاسفم که برای سرکار آمدن دیر کردم. بایستی زودتر بیدار میشدم. ( ولی زودتر بیدار نشدم ! )

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
18,006