کاربرد کلمات either و neither

کاربرد کلمات either و neither

در این پست میخواهیم در مورد کاربرد کلمات either و neither صحبت کنیم either و neither هر دو جزء حروف ربط می باشند. چندین کاربرد برای برای این دو کلمه در زبان انگلیسی وجود دارد که رایج ترین آنها به شرح زیر می باشند:

either….or

neither….nor

از ساختارهای بالا موقعی استفاده می شود که ما بخواهیم در مورد انتخاب بین دو چیز یا دو احتمال (و گاهی بیشتر از دو چیز یا احتمال ) صحبت کنیم.
معنی این کاربرد either و neither در ساختار بالا به ترتیب (یا….یا) و (نه….نه) می باشد.

I'll either go for a walk or hang out with friends on this weekend

آخر این هفته یا میرم بیرون قدم میزنم  یا با دوستام میرم بیرون

We should drink either tea or coffee

ما باید یا قهوه بخوریم یا چایی. 

She  speaks neither French nor German

او نه میتونه فرانسوی صحبت کنه و نه آلمانی. 

We have to live either here or move to another city

ما باید یا اینجا زندگی کنیم یا بریم یه شهر دیگه. 

تفاوت either و neither از لحاظ معنایی این است که معنای either مثبت است و معنای neither منفی است. ولی ما می توانیم از either در جملات منفی هم استفاده کنیم. در این صورت ما باید فعل کمکی جمله را منفی کنیم.

I can’t play either tennis or chess

من نه میتونم تنیس بازی کنم و نه شطرنج. 

این دو کلمه در جواب سولاتی که مربوط به انتخاب بین دو چیز یا دو احتمال است نیز بکار می روند.

? Do you like tea or coffee

چایی دوست داری یا قهوه؟

I like neither of them 

هیچ کدوم رو دوست ندارم. 

Either is fine

هردوشون خوبه ( فرقی نمی کنه )

کاربرد رایج دیگری هم برای either و neither وجود دارد که با کاربرد فوق متفاوت است. در این کاربرد آنها به معنی هم نیز می باشند و هر دوی آنها در جملات منفی بکار می روند.

A: I don’t like horror movies

من فیلم های ترسناک رو دوست ندارم. 

B: I don’t (like horror movies) either

من هم فیلم های ترسناک رو دوست ندارم!

A: I’m not married 

من متأهل نیستم. 

B: Neither am I

من هم همینطور ( من هم متأهل نیستم )

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
1,120