زمان حال ساده در زبان انگلیسی

زمان حال ساده در زبان انگلیسی

در زمان حال ساده در انگلیسی یا Simple Present Tense اگر فاعل اول شخص یا دوم شخص باشد از شکل ساده فعل (take, bring, speak…) که مصدر نامیده می شود استفاده می کنیم ولی اگر فاعل سوم شخص مفرد (he و she و it) باشد حرف s را به شکل ساده فعل اضافه می کنیم  
(takes , brings, speaks…).

موارد استفاده زمان حال ساده در انگلیسی را می توان به این شکل خلاصه کرد:

عملی که یا معمول است و یا اغلب تکرار می شود

حال ساده همچنین می تواند برای عملی که یک فرد معمولا انجام نمی دهد مورد استفاده قرار گیرد.

The plane leaves every morning at 8 o’clock.
هواپیما هر روز صبح ساعت 8 حرکت می کند.
He always forgets to take his notebook to class.
او همیشه فراموش می کند دفترش رو به کلاس ببرد.
Every three months, you should come here.
تو باید هر سه ماه یکبار به اینجا بیایی.
I don’t smoke.
من سیگار نمی کشم.
He goes to work every day at 7:00 am.
او هر روز ساعت 7 صبح به محل کارش می رود.

حقایقی که در گذشته وجود داشتند، در زمان حال هم وجود دارند و در آینده هم وجود خواهند داشت:

Dogs like bones.
سگ ها استخوان دوست دارند.
Iran is not located in Europe.
ایران در اروپا واقع نشده است.
Birds fly in the sky.
پرنده ها در آسمان پرواز می کنند.
Airplanes are not made of steel, they are made of aluminum.
هواپیما از فولاد ساخته نمی شود، هواپیما از آلمینیوم ساخته می شود.

کلی گویی در مورد شخصی یا چیزی

All of animals are dangerous for humans.
همه حیوانات برای انسان خطرناک هستند.
Every single politician lies to be elected.
تک تک سیاستمداران برای اینکه انتخاب شوند دروغ می گویند.
All the people living in that country are bad.
همه مردمی که در اون کشور زندگی می کنند بد هستند.

کاربرد زمان حال ساده در انگلیسی برای رویداد های برنامه ریزی شده مربوط به آینده ، اکثر اوقات از این کاربرد برای صحبت در مورد حمل و نقل عمومی استفاده می شود.

The train leaves in the afternoon at 6 o’clock.
قطار ساعت 6 بعداظهر حرکت می کند.
When does your class start tomorrow?
کلاست فردا کی شروع میشه؟
The bus arrives at 3 pm.
اتوبوس ساعت 3 بعداظهر میرسد.
The celebration starts tonight at 8 o’clock.
جشن امشب ساعت 8 شروع می شود

چند نکته کاربردی :

زمانی که آخرین حرف فعل صدا دار باشد، به جای s ، یک es به فعل اضافه می‌شود و تلفظ آن به صورت ez است.
برای بیان جملات منفی با وجه simple present، باید از فعل کمکی (do) استفاده کرد. البته do، برای سوم شخص مفرد به شکل  doesبه کار می‌رود. سپس یک not به فعل کمکی اضافه شده و فعل اصلی، بعد از آن در جمله قرار می‌گیرد. به مثال‌های زیر دقت کنید:
فاعل+فعل کمکی+ not+ فعل اصلی+ ادامه‌ی جمله
I do not leave work early on Mondays.
You don’t like to watch TV.
He does not understand the question.
She doesn’t ride a bike.
We do not have any money.
They don't leave at noon.

طرز سوالی کردن :

برای بیان جملات سوالی در زمان حال ساده simple present، از افعال کمکی do، does استفاده کنید. ساختار آن به گونه است که ابتدا فعل کمکی do، does در جمله ظاهر شده، سپس فاعل و بعد فعل اصلی قرار می‌گیرند. برای درک بیشتر موضوع به مثال‌های زیر دقت کنید:‌
فعل کمکی (do/does)+ فاعل+ فعل اصلی+ ادامه‌ی جمله
Do I work in this company?
Do you get up early?
Do we often drive to work?
Do they understand French?
Does he like to watch TV?
Does she believe in ghosts?

نکات مهم که باید مد نظر داشته باشید :

فعل to be  تنها در جملات منفی و سوالی به شکل do و does ظاهر شده و در جملات ساده، به شکل am،is و are  قرار می‌گیرد.
She is a teacher.

I am from Seattle.
?Are you married
قید‌های مورد استفاده در وجه simple present
قید‌های زیر بیشتر برای وجه simple present به کار می‌روند تا اعمالی که مثل یک عادت و روزانه انجام می‌شوند را بیان کنند. قید‌های زیر، دقیقا قبل از فعل اصلی در جمله ظاهر شده و بر تکرار انجام فعل تاکید می‌کنند.

•    always

•    usually

•    often

•    sometimes

•    occasionally

•    rarely

•    never

روز‌های هفته و اوقات مختلف در یک روز

ممکن است کاری را مرتبا ولی فقط شنبه‌ها انجام دهیم. در این صورت، باید به کلمه‌ی Saturday، یک s جمع اضافه کنیم. جالب است بدانید برای بیان این وجه در اوقات مختلف روز، باید از حروف اضافه‌ی مختلفی نیز استفاده کنیم. برای مثال اگر می‌خواهید انجام کاری را شب‌ها بیان کنید، باید از حرف اضافه‌ی at استفاده کرده و اگر می خواهید تکرار یک فعل را صبح‌ها نشان دهید، باید از حرف اضافه‌ی in استفاده کنید. در حقیقت، At برای اشاره کردن به ساعتی خاص طی روز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به مثال‌های زیر توجه کنید:
I play golf on Saturdays.
She gets up early in the morning.
Tom catches the bus at 7.30 a.m.


نسرین پاغنده
انگلیسی
1,217