گرامر be supposed to در انگلیسی

گرامر be supposed to در انگلیسی

عبارت to be supposed to ، یکی از عبارات رایج و پرکاربردی می‌باشد که همانند یک فعل مدال عمل می‌کند. افعال مُدال ، همچنین افعال کمکی نیز گفته شده و به فعل اصلی معانی ای با مضمون امکان ، توانایی ، اجازه دادن و یا اجبار ، می افزاید. عبارت supposed to میتواند در دسته اجبار قرار گیرد.

I have to be home by midnight or my coach will turn into a pumpkin

باید تا نیمه شب خونه باشم ، وگرنه مربی ام می‌خوابد!

I am supposed to be home by midnight or my coach will turn into a pumpkin

قراره تا نیمه شب خونه باشم وگرنه مربی ام می‌خوابد!

این عبارت می‌تواند برای نشان دادن چیزی که کسی یا چیزی احتمالا انجام خواهد داد ، استفاده شود.

It was supposed to rain today

قراره امروز بارون ببارد.

She is supposed to be the best doctor

او قراره که بهترین دکتر بشه.

هر گاه این عبارت در هر کدام ازین معانی بکار رود ، عبارت supposed to بعد از شکل مناسبی از فعل be آمده و پس از آن فعل اصلی مورد نظر می آید.

He is supposed to turn in his homework on Friday mornings

قراره / مقرره که او هر جمعه صبح ، تکالیف ش را تحویل دهد.

? Were we supposed to be here so early

آیا قرار بود آنقدر زود اینجا باشیم؟

? Weren't you supposed to let me know

قرار نبود تو به من خبر بدی؟ 

عبارت supposed to با حالت های زمان گذشته و یا حال فعل be بکار می‌رود. فعل be ، تعیین کننده زمان جمله است.

Only bicyclists are supposed to use this bike path

قرار است تنها دوچرخه سواران از این مسیر دوچرخه‌سواری استفاده کنند.

He was supposed to be at a business meeting at 2:00. It's now 2:15 and he's calling to say that he'll be late

او قرار بود در ساعت ۲ در یک جلسه ی کار حضور داشته باشد. الان ساعت ۲:۱۵ است و او تماس گرفته تا بگوید دیر تر خواهد رسید.    

My son is supposed to keep this bird feeder full of food

قرار است پسرم ،  این قفسه ی غذای پرنده را پر از غذا کند.

While watching a movie in a movie theater, movie goers are supposed to keep quiet

هنگام تماشای یک فیلم در سینما ، مقرر است تا بینندگان سکوت کنند‌ ‌

A doctor will tell you that you're supposed to exercise if you want to stay healthy

دکتر به تو خواهد گفت که در صورت سلامت ماندن ، قرار است ورزش کنی.

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
16,442