خواهش کردن و درخواست کردن رسمی و غیر رسمی در انگليسی

خواهش کردن و درخواست کردن رسمی و غیر رسمی در انگليسی

برای خواهش کردن و درخواست کردن رسمی و غیر رسمی در انگليسی از عبارت “will you ” در موقعیت های غیر رسمی در انتهاي جمله و در موقعیت های رسمی در ابتدای جمله استفاده میشه 

? turn down the music , will you 

صدای موسیقی رو کم کن ، لطفا

? Will you help me with this application form, please

ممکنه لطفا در پر کردن این تقاضانامه به من کمک کنید ؟

یکی از رایج ترین عبارت ها برای خواهش کردن تو موقعیت های غیر رسمی و دوستانه عبارت can you است:

? Can you give me a hand with the dishes

می تونی (لطفا) در شستن ظرف ها کمکم کنی ؟

جواب شما در موقعیت های دوستانه مثل will you  و can you
اگه جوابتون مثبت بود از عبارت های :

sure ➖ ok ➖ yes sure

اگه جوابتون منفی بود ابتدا میگید “I'm sorry I can’t ”  و بعد دلیل خودتونو می گین

David , put that dictionary away, will you

دیوید ، اون دیکشنری رو بذار سرجاش

نکته : put Something away یعنی قرار دادن چیزی در جای همیشگی خود

sorry mom .I can’t . I'm using it

متاسفم مامان نمی تونم. دارم ازش استفاده می کنم.

از عبارت های  could you  و would you  می تونید در موقعیت های رسمی و  از  could you possibly در موقعیت های رسمی تر استفاده کنین :

? Could you show me the way to the Hilton hotel, please

ممکن است لطفا ادرس هتل هیلتون را به من بدهید ؟

جواب هایی که شما باید در موقعیت های رسمی بدید
اگر جوابتون مثبت بود:

sure ➖ yes ➖ of course ➖ Certainly

اگه جوابتون منفی باشه ابتدا از عبارت 
I'm afraid I can’t
استفاده کنین و بعد دلیلش رو بگید :

? Could you possibly give your opinion about my composition

ممکن است لطفا در مورد انشا من نظر بدهید

I'm afraid I can’t . I'm in a big hurry

متاسفانه نمی تونم . خیلی عجله دارم.

عبارت would you mind برای خواهش کردن در موقعیت های رسمی خیلی رایج است . البته دقت داشته باشین که بعد از این عبارت فعل بصورت ing دار میاد.

? Would you mind putting out your cigarette

بی زحمت سیگارتون رو خاموش کنید

نکته : put out یعنی خاموش کردن [ آتیش یا چراغ ] و
 اگه جوابتون مثبت بود باید از عبارت های منفی استفاده کنید:

Would you mind helping me with the cleaning

زحمتی نیست تو نظافت کمکم کنید

No, not at all

نه اصلا ( یعنی نه اصلا زحمتی نیست. حتما کمکت میکنم )

پس در جواب مثبت به خواهش  would you mind  دیگر از جواب مثبت مثل yes I would استفاده نمی کنیم !!!
اگه جوابتون منفی بود از عبارت I’m afraid I can’t استفاده کنید.
از سه عبارت زیر هم می تونید در موقعیت های دوستانه استفاده کنید :

Do you think you could

I wonder / was wondering if you could

would you it be possible for you to

مثال :

? Do you think you could help me with my exams

فكرميكني ميتوني در مورد اين آزمون كمكم كنی ؟

I wonder / was wondering if you could speak to the boss about my proposal

می خواستم خواهش کنم در مورد پیشنهاد من با رئیس صحبت کنید.

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
1,663