خواهش کردن و درخواست کردن رسمی و غیر رسمی در انگليسی

برای خواهش کردن و درخواست کردن رسمی و غیر رسمی در انگليسی از عبارت “will you ” در موقعیت های غیر رسمی در انتهاي جمله و در موقعیت های رسمی در ابتدای جمله استفاده میشه 
? turn down the music , will you 
صدای موسیقی رو کم کن ، لطفا
? Will you help me with this application form, please
ممکنه لطفا در پر کردن این تقاضانامه به من کمک کنید ؟
یکی از رایج ترین عبارت ها برای خواهش کردن تو موقعیت های غیر رسمی و دوستانه عبارت can you است:
? Can you give me a hand with the dishes
می تونی (لطفا) در شستن ظرف ها کمکم کنی ؟
جواب شما در موقعیت های دوستانه مثل will you  و can you اگه جوابتون مثبت بود از عبارت های :
sure ➖ ok ➖ yes sure
اگه جوابتون منفی بود ابتدا میگید “I'm sorry I can’t ”  و بعد دلیل خودتونو می گین
David , put that dictionary away, will you
دیوید ، اون دیکشنری رو بذار سرجاش
نکته : put Something away یعنی قرار دادن چیزی در جای همیشگی خود
sorry mom .I can’t . I'm using it
متاسفم مامان نمی تونم. دارم ازش استفاده می کنم.
از عبارت های  could you  و would you  می تونید در موقعیت های رسمی و  از  could you possibly در موقعیت های رسمی تر استفاده کنین :
? Could you show me the way to the Hilton hotel, please
ممکن است لطفا ادرس هتل هیلتون را به من بدهید ؟
جواب هایی که شما باید در موقعیت های رسمی بدید اگر جوابتون مثبت بود:
sure ➖ yes ➖ of course ➖ Certainly
اگه جوابتون منفی باشه ابتدا از عبارت  I'm afraid I can’t استفاده کنین و بعد دلیلش رو بگید :
? Could you possibly give your opinion about my composition
ممکن است لطفا در مورد انشا من نظر بدهید
I'm afraid I can’t . I'm in a big hurry
متاسفانه نمی تونم . خیلی عجله دارم.
عبارت would you mind برای خواهش کردن در موقعیت های رسمی خیلی رایج است . البته دقت داشته باشین که بعد از این عبارت فعل بصورت ing دار میاد.
? Would you mind putting out your cigarette
بی زحمت سیگارتون رو خاموش کنید
نکته : put out یعنی خاموش کردن [ آتیش یا چراغ ] و  اگه جوابتون مثبت بود باید از عبارت های منفی استفاده کنید:
Would you mind helping me with the cleaning
زحمتی نیست تو نظافت کمکم کنید
No, not at all
نه اصلا ( یعنی نه اصلا زحمتی نیست. حتما کمکت میکنم )
پس در جواب مثبت به خواهش  would you mind  دیگر از جواب مثبت مثل yes I would استفاده نمی کنیم !!! اگه جوابتون منفی بود از عبارت I’m afraid I can’t استفاده کنید. از سه عبارت زیر هم می تونید در موقعیت های دوستانه استفاده کنید :
Do you think you could
I wonder / was wondering if you could
would you it be possible for you to
مثال :
? Do you think you could help me with my exams
فكرميكني ميتوني در مورد اين آزمون كمكم كنی ؟
I wonder / was wondering if you could speak to the boss about my proposal
می خواستم خواهش کنم در مورد پیشنهاد من با رئیس صحبت کنید.

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید

این مطلب چطور بود ؟ نظرت برامون مهمه ، نظر بده ...