گرامر حالت مجهول در زبان انگلیسی

گرامر حالت مجهول در زبان انگلیسی

در این پست میخواهیم در مورد حالت مجهول در گرامر زبان انگلیسی صحبت کنیم ، تمام افعال به دو حالت تقسیم می‌شوند
 حالت معلوم و
 حالت مجهول ؛
حالت معلوم زمانی به وقوع می‌پیوندد که فاعل فعل ، انجام دهنده یک عمل است و کاری را انجام می‌دهد و
حالت مجهول ، زمانی به وقوع می‌پیوندد که بر روی مفعول فعل ، کاری انجام می‌شود و یا فاعل دریافت کننده یک عمل است.

دو‌ جمله زیر را مقایسه کنید :

1 . He broke the window

او پنجره را شکست. (حالت معلوم)

2 . The window was broken

پنجره شکسته شد. (حالت مجهول)

در جمله اول انجام دهنده فعل (فاعل) ، یعنی شکننده پنجره دیده می‌شود و
در جمله دوم بر روی چیزی یا کسی عملی انجام شده و‌ پنجره انجام دهنده کاری نبوده و عمل یعنی شکستن بر روی آن انجام شده است.

فرمول کلی حالت مجهول به صورت زیر است :

شی یا شخص دریافت کننده عمل + فرم های مختلف فعل بودن (be) + قسمت سوم فعل

فرم مناسب فعل be با توجه به ادامه جمله مشخص می‌شود.

مجهول حال ساده : دریافت کننده + am , is , are + قسمت سوم فعل

The book is published

کتاب منتشر می‌شود.

مجهول گذشته ساده : دریافت کننده + was , were + قسمت سوم فعل

The book was published

کتاب منتشر شد.

مجهول آینده ساده : دریافت کننده + be + will + قسمت سوم فعل

The book will be published

کتاب منتشر خواهد شد.

حالت مجهول ماضی نقلی: دریافت کننده + been + have , has + قسمت سوم فعل 

The window has been broken

پنجره شکسته شده است.

حالت مجهول ماضی بعید : دریافت کننده + been + had + قسمت سوم فعل

The window had been broken

پنجره شکسته شده بود.

حالت مجهول آینده کامل : دریافت کننده + been + have + will + قسمت سوم فعل

The window will have been broken

پنجره شکسته شده خواهد شد

مجهول حال استمراری  : دریافت کننده + being + am/is/are + قسمت سوم فعل

The window is being broken

پنجره در حال شکسته شدن است.

مجهول گذشته استمراری : دریافت کننده + being + was/were + قسمت سوم فعل

The window was being broken

پنجره در حال شکسته شدن بود.

مجهول آینده استمراری ( از لحاظ گرامری درست است ولی کاربردی ندارد ) : دریافت کننده + being + be + will قسمت سوم فعل

The window will be being broken

پنجره در حال شکسته شدن خواهد بود.

در حالت معلوم تمرکز اصلی جمله بر روی کاری است که فاعل انجام میدهد :

He amused Sarah

او سارا را مسخره کرد.

در حالت مجهول تمرکز اصلی جمله بر روی مفعول تغییر پیدا کرده و کار انجام شده بر روی دریافت کننده عمل مدنظر است :

Sarah was amused

سارا مسخره شد.

به عنوان نکته آخر میتوان گفت در حالت معلوم فاعل مورد پرسش بوده ولی در حالت مجهول مفعول مورد پرسش است.

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
9,208