گرامر ماضی بعید (Past Perfect)

گرامر ماضی بعید (Past Perfect)

همان طور که میدانیم ، کلمه «بعید» به معنی «دور» است. دانستن این نکته کوچک باعث ورود ما به دانستن زمان ماضی بعید شده و می‌توانیم به راحتی از آن استنباط کنیم که معنی این زمان یعنی «گذشته دور»!

کاربرد ماضی بعید : 

کاربرد این زمان معمولا در ترکیب با ماضی ساده بوده و نشان دهنده این است که قبل انجام کاری (ماضی ساده) ، کاری دیگر خیلی قبل تر انجام شده بود ( ماضی بعید )

فرمول فرم های مختلف :

فاعل + had + قسمت سوم فعل (جمله مثبت)

فاعل + not + had + قسمت سوم فعل (جمله منفی)

Had + فاعل + قسمت سوم فعل (جمله سوالی)

به این مثالها توجه کنید :

I had written articles on various topics before he came

قبل از آن اکه اون بیاید ، من مقالاتی درباره موضوعات مختلف نوشته بودم.

He had read different kinds of books before you came

قبل از آن که تو بیایی ، او انواع مختلفی کتاب خوانده بود.

They had played football in that field before it started to rain

قبل از آن که شروع به باریدن کند ، آن ها در آن زمین ورزشی فوتبال بازی کرده بودند.

She had gone to the coffee shop before she came home

اون قبل از آن که به خانه بیاید ، به کافی شاپ رفته بود.

He had studied in the library before he came to the class

اون قبل از آن که به کلاس بیاید ، در کتابخانه مطالعه کرده بود.

I came here after you had left

بعد از آن تو آنجا را ترک کرده بودی ، من آمدم

We had shopped in that shop before we came home

قبل از آن که خانه بیاییم ، از آن فروشگاه خرید کرده بودیم

We had watched a movie before he came

قبل از آن که او بیاید ، ما فیلمی تماشا کرده بودیم.

You had shopped in that market before you came home

قبل از آن که به خانه بیایی ، از مغازه خرید کرده بودی

I had practiced the songs before the program started

قبل از آن که برنامه شروع شود ، من آهنگ هارا تمرین کرده بودم

I had listened to melodious songs before I started the work

قبل از آن که کار خود را شروع کنم ، به آهنگ های ملودی گوش داده بودم

He had traveled around the world before he came to Bangladesh

قبل از آن که به بنگلادش بیاید ، به دور دنیا سفر کرده بود.

I helped him to do the task after I had finished my work

بعد از آن که کارم را تمام کرده بودم ، به او برای انجام کارش کمک کردم

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
761