تفاوت  Have to و Should و Must

تفاوت Have to و Should و Must

در این مطلب قصد داریم در مورد تفاوت Have to و Should و Must صحبت کنیم پس با ما در آموزشگاه آنلاین زبان همراه باشید تا این گرامر کاربردی و مهم را یاد بگیرید

مشابه اما متفاوت ! 

should , ought to , must , have to /has to که
Should و Ought to این دو‌ مورد برای نصیحت ، توصیه و یا توصیه کردن صلاح انجام دادن کاری بکار رفته ، و گوینده با استفاده از این ساختار ها معتقد است که انجام یا عدم انجام کاری فکر مناسبی و اصلحی می‌باشد.

نکته مهم : چون این ساختار ها رنگ و بوی توصیه دارند ، در ترجمه آنها کلمه بهتر است ، بهتره ، دیده می‌شود ،
به مثال های زیر دقت کنید :

1. You should crack your books or you're going to fall behind!

بهتره لای کتابهایت رو‌ باز کنی (درس بخونی) ، وگرنه عقب میفتی!

2. They ought to work harder!

آنها بهتر است سخت تر کار کنند!

3. You shouldn't compare yourself with anyone!

تو بهتره که خودت رو با کسی مقایسه نکنی!

4. He ought not to ignore his wife!

بهتره که زنش را نادیده نگیره!

must و have to / has to
برای دستور ، اجبار و به عبارتی دیگر الزام‌ به کار می روند!
کلمه has to برای ضمایر سوم شخص مفرد بکار می‌رود.

نکته مهم: به علت داشتن بار معنایی دستوری ، در ترجمه این عبارات کلمه باید دیده می‌شود!
کلمه must نشان‌دهنده یک الزام درونی بوده ، در حالی که کلمه have to نشان‌دهنده یک الزام بیرونی می‌باشد!

مثال ملموس برای فهمیدن تفاوت :
هنگامی که شما ممکن است با درس نخواندن امتحانی را بیفتید ، اگر خود و یا رفیق خودتان به خود بگویید و یا دستور دهید که درس بخوان به صورت زیر می‌باشد:

You must study! (الزام درونی)

باید مطالعه کنی یا درس بخوانی!

هنگامی که شما ممکن است با درس نخواندن امتحانی را بیفتید ، اگر مدیر مدرسه با لحنی هشداری و یا تهدید آمیز به شما فرمان دهد جمله به صورت زیر می‌باشد:

You have to study! (الزام بیرونی)

باید درس بخوانی!!!!! 

نکته فوق العاده مهم :
تفاوت مهم در منفی این دو ساختار در این است که منفی must به شکل must not و یا mustn't بوده و معنی نباید را می‌دهد!!!!
اما منفی have to و یا has to ، به ترتیب don't have to و doesn't have to بوده و برخلاف انتظار معنی مجبور نبودن را می‌دهد!!!

به مثال های زیر و ترجمه آنها دقت کنید:

You mustn't play outside!

تو نباید بیرون بازی٫ کنی!

You don't have to play outside!

تو مجبور نیستی بیرون بازی کنی!

و در آخر بهتر است اشاره شود که کلمه must not همچنان اجبار را دارا می‌باشد ، در حالی که don't have to هیچ الزامی نداشته و نشان دهنده اختیار و مجبور نبودن می‌باشد!


در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
1,631