گرامر افعال ing - دار (Gerund)

در این پست در مورد افعال ing- دار (Gerund) صحبت خواهیم کرد که برای اتصال دو فعل به یکدیگر ، یکی از متداول ترین راه ها روش های زیر می‌باشند :
1. اضافه کردن ing به فعل دوم (gerund)
2. اضافه کردن to و آوردن شکل ساده فعل دوم (infinitive)
The teacher agreed to dismiss the class
معلم موافقت کرد تا کلاس رو تعطیل کند
I suggested going to the movies
پیشنهاد دادم که به سینما برویم
نکته مهم این است که افعال برای اتصال قوانین مشخصی نداشته و باید از منابع معتبر چک‌ شده و به خاطر سپرده شوند. با توجه به مثال ها درمی‌یابیم که فعل agree که به معنی موافقت کردن است ، از افعال infinitive بوده و برای اتصال فعلی به این دسته باید بعد آن to اضافه کرده و سپس فعل را به صورت ساده بیاوریم. فعل suggest که به معنی پیشنهاد کردن است ، gerund بوده و برای اتصال فعل به آن ، شکل ing دار فعل دوم را به آن اضافه میکنیم. در این قسمت به gerund ها پرداخته و مهم ترین افعال مربوط به این دسته را مرور خواهیم کرد. لیست معروف ترین افعال gerund به شرح زیر می‌باشد :
Enjoy لذت بردن
Like دوست داشتن
Adore بسیار دوست داشتن
Love عاشق چیزی بودن
Loathe از چیزی بیزار بودن
Hate از چیزی نفرت داشتن
Mind اهمیت دادن
Suggest پیشنهاد کردن
Stop متوقف کردن
Delay به تاخیر انداختن
Fancy علاقه داشتن 
Consider در نظر گرفتن
Admit اعتراف کردن
Miss از دست دادن
Involve تشکلیل شدن
Finish تمام کردن
Postpone به تعویق انداختن
Imagine تصور کردن
Avoid اجتناب یا دوری کردن
Deny انکار کردن
Risk ریسک کردن ، به خاطر انداختن
Practise تمرین کردن
Give up متوقف کردن
Put off به تاخیر انداختن
Carry on = go on ادامه دادن 
Keep / keep on ادامه دادن
Regret پشیمان بودن
Understand متوجه شدن
Burst out زدن زیر … ، شروع به کاری کردن
Appreciate تقدیر کردن ، ستایش کردن
Mention اشاره کردن 
 stand تحمل کردن / تحمل نکردن
Resist مقاومت کردن
مثال های متعدد :
I regret buying that car
از خریدن آن ماشین پشیمانم
I gave up trying
از تلاش کردن دست کشیدم
I risked losing my job
از دست دادن شغلم را به خطر انداختم ( شغلم را به خطر انداختم)
I love playing video games
من عاشق بازی های ویدیویی هستم
I hate being avoided 
بدم میاد ازم دوری کنم
I enjoy watching tv 
از تلویزیون تماشا کردن لذت می‌برم
They admitted robbing the bank
آنها به دستبرد زدن بانک ، اعتراف کردن
I finished cleaning the house
تمیز کردن خانه را تمام کردم
A challenging job involves dedicating your life
یک شغل چالش برانگیز ، شامل فدا کردن زندگی تان می‌شود
He denied doing that job
اون انجام دادن آن کار را انکار کرد
I kept thinking about my wife
به فکر کردن درباره همسرم ادامه دادم 
Do you mind opening the window
برایتان مشکلی داره اگه پنجره را باز کنید؟ مشکلی نداره اکه پنجره را باز کنید؟

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید

این مطلب چطور بود ؟ نظرت برامون مهمه ، نظر بده ...