افعال با to یا infinitive

همان‌ طور که پیشتر گفته شد برای اتصال افعال به یکدیگر و یا ناقص نماندن معنی شان نیاز به فعلی دیگر دارند که این امر در قالب ing و یا مصدر با to میسر می‌شود نکته مهم اینکه بعد از to ، فعل به صورت ساده می آید.
در لیست زیر مهم ترین افعال با to و یا infinitive را مشاهده میکنیم :
advise نصیحت کردن
ask پرسیدن
encourage تشویق کردن
invite دعوت کردن
order سفارش دادن
persuade متقاعد کردن
remind یادآوری کردن
tell گفتن
warn هشدار دادن
arrange ترتیب دادن
attempt تلاش کردن
fail موفق نشدن
help کمک کردن
manage مدیریت کردن
tend گرایش داشتن
try تلاش کردن
want خواستن
choose انتخاب کردن
decide تصمیم گرفتن
expect انتظار داشتن
forget فراموش کردن
hate متنفر بودن
hope امیدوار بودن
intend قصد داشتن
learn یاد گرفتن
like دوست داشتن
mean منظور داشتن
plan برنامه ریزی کردن
prefer ترجیح دادن
remember به یاد آوردن
would like دوست داشتن 
would love دوست داشتن
promise قول دادن
refuse رد کردن
expect انتظار داشتن
intend قصد داشتن
prefer ترجیح دادن
allow اجازه دادن
enable توانمند کردن
force مجبور کردن
get مجبور کردن
teach درس دادن

مثال های متعدد :
I decided to talk to my son
تصمیم گرفتم با پسرم حرف بزنم
This plan enabled us to design better curricula
این برنامه ما را قادر ساخت تا مواد درسی بهتری را طراحی کنیم
She hopes to play an important role
او امیدوار است تا نقش مهمی را ایفا کند
They invited us to come over to the party
آنها مارا دعوت کردند تا به مهمانی بیاییم
I forgot to set the alarm
فراموش کردم که آلارم را تنظیم کنم
We managed to give the best material to our students 
ما موفق شدیم که بهترین محتوا را به دانش آموزانمان ارائه دهیم
My mother reminded me to buy some bread
مادرم به من‌ یادآوری کرد تا مقداری نان بخرم
They refused to take our offer 
آنها از قبول پیشنهاد ما امتناع کردند
I intended to drop by my grandpa's house
قصد داشتم به خونه پدربزرگم سر بزنم
I want to choose the red car
میخواهم ماشین قرمز را انتخاب کنم
I expected them to be more active
ازشون انتظار داشتم که فعال تر باشند

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید

این مطلب چطور بود ؟ نظرت برامون مهمه ، نظر بده ...