گرامر زمان گذشته استمراری

این گرامر در مورد زمان گذشته استمراری است زمان گذشته استمراری زمانی استفاده می‌شود که ما استمرار و یا به مداومت انجام عملی در گذشته تاکید داشته باشیم ؛ پس با ما در آموزشگاه آنلاین زبان همراه باشید و این گرامر کاربردی رو یاد بگیرید
به طور مثال :
I was doing my homework between 2 and 3
داشتم بین ساعت ۲ تا ۳ تکالیفم را انجام می‌دادم.
نکته بسیار مهم :
در فارسی برای اشاره به این زمان از کلمات داشتم ، داشت ، …. + انجام دادن آن عمل و یا در حال فلان کار بودن ، استفاده می‌کنیم
شکل مثبت گذشته استمراری : فاعل + was /were + فعل ing دار + ادامه جمله
She was going to the movies
داشت به سینما می رفت
شکل منفی گذشته استمراری : فاعل + was/were + کلمه not + فعل ing دار + ادامه جمله
They were not (weren't) studying
آنها در حال مطالعه کردن نبودند.
شکل سوالی گذشته استمراری : Was/were + فاعل + ing فعل + ...
? Were you eating your lunch
داشتی ناهارت رو میخوردی؟
از مهم ترین کاربرد های گذشته استمراری ، ترکیب شدن آن با گذشته ساده است.این ترکیب زمانی استفاده می‌شود در حین انجام مداوم کاری در گذشته ، کاری نیز آنی و به صورت کامل انجام می‌شود.
I was cleaning my room when my mother called me
وقتی داشتی اتاقم را تمیز میکردم ، مادرم صدام زد.
داشتم اتاقم را تمیز میکردم که مادرم صدام زد.
She was eating her dinner when the telephone rang
وقتی داشت شام میخورد ، تلفن زنگ زد.
در مثال های بالا مشاهده می‌کنیم که کاری در حال انجام و استمرار بود که در این حین کاری انجام شد و یا اتفاقی افتاد.

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید

این مطلب چطور بود ؟ نظرت برامون مهمه ، نظر بده ...