گرامر زمان گذشته استمراری

گرامر زمان گذشته استمراری

این گرامر در مورد زمان گذشته استمراری است زمان گذشته استمراری زمانی استفاده می‌شود که ما استمرار و یا به مداومت انجام عملی در گذشته تاکید داشته باشیم ؛ پس با ما در آموزشگاه آنلاین زبان همراه باشید و این گرامر کاربردی رو یاد بگیرید

به طور مثال :

I was doing my homework between 2 and 3

داشتم بین ساعت ۲ تا ۳ تکالیفم را انجام می‌دادم.

نکته بسیار مهم :

در فارسی برای اشاره به این زمان از کلمات داشتم ، داشت ، …. + انجام دادن آن عمل و یا در حال فلان کار بودن ، استفاده می‌کنیم

شکل مثبت گذشته استمراری : 
فاعل + was /were + فعل ing دار + ادامه جمله

She was going to the movies

داشت به سینما می رفت

شکل منفی گذشته استمراری :
فاعل + was/were + کلمه not + فعل ing دار + ادامه جمله

They were not (weren't) studying

آنها در حال مطالعه کردن نبودند.

شکل سوالی گذشته استمراری :
Was/were + فاعل + ing فعل + ...

? Were you eating your lunch

داشتی ناهارت رو میخوردی؟

از مهم ترین کاربرد های گذشته استمراری ، ترکیب شدن آن با گذشته ساده است.
این ترکیب زمانی استفاده می‌شود در حین انجام مداوم کاری در گذشته ، کاری نیز آنی و به صورت کامل انجام می‌شود.

I was cleaning my room when my mother called me

وقتی داشتی اتاقم را تمیز میکردم ، مادرم صدام زد.

داشتم اتاقم را تمیز میکردم که مادرم صدام زد.

She was eating her dinner when the telephone rang

وقتی داشت شام میخورد ، تلفن زنگ زد.

در مثال های بالا مشاهده می‌کنیم که کاری در حال انجام و استمرار بود که در این حین کاری انجام شد و یا اتفاقی افتاد.

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
814