زمان حال کامل ( present perfect )

زمان حال کامل ( present perfect )

زمان حال کامل (present perfect) ، از این زمان موقعی استفاده می‌کنیم که کاری در گذشته انجام شده است ولی اثر و نتیجه آن در زمان حال مشاهده می‌شود ؛ پس برای یادگیری این گرامر کاربردی با ما در آموزشگاه آنلاین زبان همراه شوید

به دیالوگ زیر دقت کنید :

? A: Are you hungry

آیا گرسنه هستی ؟

B: No , I have eaten my dinner

نه ، شامم رو خورده‌ ام.

در دیالوگ بالا شخص دوم از انجام کاری در گذشته خبر داد که اثر آن تا زمان حال مانده است
یعنی شامم‌ را خورده ام ( عملی در گذشته ) و نتیجه آن الان گرسنه نیستم.

شکل مثبت حال کامل :
فاعل + have / has + قسمت سوم فعل + ….

She has gone to work

او سرکار رفته است.

شکل منفی حال کامل :
فاعل + have / has + کلمه not + قسمت سوم فعل + …

She has not (hasn't) gone to work

او سرکار نرفته است.

شکل سوالی حال کامل :
Have /has + قسمت سوم فعل + فاعل + ....

? Has she gone to work

آیا او سرکار رفته است؟

به این مثالها دقت کنید :

You have not(haven't) said your name

اسمت را نگفته ای!
نتیجه اینه که من اسم شمارو نمی‌دونم الان!

They have stopped smoking

آن ها سیگار کشیدن را ترک کرده اند.
نتیجه اینه که آن ها الان دیگه سیگار نمی‌کشند.

I have been to Turkey 

من ترکیه بوده ام (به ترکیه سفر کرده ام)
نتیجه اینه که به طور مثال جاهای دیدنی آن جا را به خاطر دارم.

He has written a lot of articles

او مقاله های زیادی نوشته است.

We have seen that soccer match two times

ما اون بازی فوتبال رو دو بار دیده ایم.

? Have you seen that soccer match too

تو هم اون مسابقه فوتبال رو دیده ای؟

کاربرد های زمان حال کامل :

1 . صحبت در مورد تجربه هایی که یک شخص داشته است

I have met the CEO of the company

من مدیر عامل آن شرکت را ملاقات کرده ام.

My friend has been to Germany two times

دوست من دو بار در آلمان بوده است (دوستم دو بار به آلمان رفته است)

Most people have seen the movie Titanic

اکثر مردم فیلم تایتانیک را دیده اند. 

? Have you ever tried Chinese foo

تا حالا غذای چینی رو امتحان کرده ای؟

2 . صحبت در مورد چیزی که در گذشته شروع شده است و تاکنون هم ادامه دارد

I have known her for ten years

من او را رو 10 سال است که می شناسم.

We have lived in Tehran since 1950

ما از سال 1950 در تهران زندگی کرده ایم.

3 . صحبت درباره تاثیرات مربوط به زمان حال چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است

? A: How much should I pay, sir
چقدر باید بپردازم آقا ؟

B: 20 dollars
20 دلار

A: Oh my God, I can’t find my wallet, I think I have lost it

وای خدای من، نمی تونم کیف پولم را پیدا کنم، فکر کنم گمش کرده ام.

در مثال بالا گم شدن کیف در گذشته اتفاق افتاده است و تاثیر مربوط به زمان حال آن این است که آن شخص نمی تواند پولی را که باید، بپردازد.

4 . چیزهایی که تا الان تکرار شده اند

He has been/gone to Mashhad several times

او تا به حال چندین بار به مشهد رفته است (او تا به حال چندین بار در مشهد بوده است).

My friend and I have eaten at this restaurant 3 times

من و دوستم سه بار در این رستوران غذا خورده ایم.

5 . اعمالی که به تازگی به اتمام رسیده اند

نکته: برای این کاربرد زمان حال کامل اغلب قبل از اسم مفعول از just (به معنی همین الان) استفاده می شود.

I have just finished my homework

من همین الان تکالیفم را تمام کردم.

She has just left here

او همین الان اینجا رو ترک کرد.

در این کاربرد ما می توانیم از recently ( به معنی اخیرا، به تازگی) نیز استفاده کنیم.

I don’t know why I haven’t seen Maryam recently

نمی دونم چرا مریم رو اخیرا ندیدم.(ندیده ام) 

نکات مهم زمان حال کامل :

از حال کامل برای چیزهایی که در گذشته در یک زمان نامعین اتفاق افتاده اند یا شروع شده اند استفاده می کنیم
یکی از اشتباهات رایج در خصوص بکار بردن زمان حال کامل استفاده از کلمات و عباراتی مثل yesterday, last month, two years ago و غیره که تمرکزشان روی گذشته است می باشد، ولی تمرکز زمان حال کامل روی زمان کنونی است نه گذشته که تمام شده است. بنابراین از چنین عباراتی نباید استفاده کرد.

I have seen Reza yesterday.❌

She has sold her house two weeks ago.❌

ولی می توانیم از کلمات و یا عباراتی که اشاره به این نکته که هنوز چیزی تمام نشده است دارند استفاده کنیم

I haven’t seen Reza today

من رضا رو امروز ندیده ام

My boss has visited his family this week

رئیسم این هفته از خانواده اش دیدن کرده است.

کلمات for و since 

از for موقعی استفاده می کنیم که بخواهیم به مدت زمانی که چیزی وجود داشته است اشاره کنیم. و since را زمانی بکار می بریم که بخواهیم به مبدأ زمانی که چیزی در گذشته شروع شده است یا بوجود آمده است اشاره کنیم.

مثال :

We have been friends since 2015

ما از سال2015 دوستیم(دوست بوده ایم)

He has lived in Canada for ten years

او 10 سال در کانادا زندگی کرده است.

در پایان اگر علاقه مند به 
یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در 
آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از 
آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب 
آموزش مجازی انگلیسی است از 
آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
861