کاربرد افعال حسی و مربوط به حواس

کاربرد افعال حسی و مربوط به حواس

در این آموزش گرامر قصد داریم به کاربرد افعال حسی و مربوط به حواس در زبان انگلیسی بپردازیم پس با ما همراه باشید تا این گرامر کاربردی را نیز فرا بگیرید.

افعال حسی معروف در زبان انگلیسی به شرح زیر هستند :

SEE دیدن

WATCH تماشا کردن 

HEAR شنیدن

LISTEN گوش کردن

FEEL حس کردن ، احساس کردن

SMELL بو کردن ، بوییدن

NOTICE متوجه شدن 

OBSERVE نظاره کردن

ساختار این افعال به صورت زیر می‌باشد که هر کدام با یکدیگر فرق دارند.

See,hear,watch… + sb + doing یا do 

هرگاه از مصدر بدون to استفاده کنیم ، یعنی تمام عمل و یا تکمیل شدن عملی را شاهد بوده ایم

هرگاه از فعل ing دار استفاده کنیم ، یعنی تنها قسمتی از عمل که در جریان و انجام شدن بود را شاهد بوده ایم.

به مثال های زیر و توضیح اضافه ی آنها دقت کنید :

1 . I saw my boss watching T.V

من دیدم که رئیسم داشت تلویزیون تماشا می‌کرد
( تنها قسمتی از عمل که در جریان بود را دیدم )

2 . I saw my boss watch T.V

من دیدم که رئیسم تلویزیون تماشا کرد
( تکمیل شدن عمل تا آخر را دیدم )

3 . I heard my parents arguing

شنیدم که والدینم‌ داشتند بحث می‌کردند
( تنها قسمتی از عمل یعنی بحث کردن‌ را شنیدم )

4 . I heard my parents argue

شنیدم که والدینم بحث می‌کردند
( تمام عمل یعنی بحث کردن را شنیدم )

5 . I smelled something burning

سوختن چیزی داشت به مشامم می‌خورد
( بوی سوختن که همچنان ادامه داشت یک لحظه به مشامم خورد )

6 . I smelled something burn

سوختن چیزی به مشامم خورد
( سوختن چیزی که تمام شد سوختنش ، به مشامم خورد )

در پایان اگر علاقه مند به 
یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در 
آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از 
آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب 
آموزش مجازی انگلیسی است از 
آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
825