کاربرد افعال حسی و مربوط به حواس

در این آموزش گرامر قصد داریم به کاربرد افعال حسی و مربوط به حواس در زبان انگلیسی بپردازیم پس با ما همراه باشید تا این گرامر کاربردی را نیز فرا بگیرید.
افعال حسی معروف در زبان انگلیسی به شرح زیر هستند :
SEE دیدن
WATCH تماشا کردن 
HEAR شنیدن
LISTEN گوش کردن
FEEL حس کردن ، احساس کردن
SMELL بو کردن ، بوییدن
NOTICE متوجه شدن 
OBSERVE نظاره کردن
ساختار این افعال به صورت زیر می‌باشد که هر کدام با یکدیگر فرق دارند.
See,hear,watch… + sb + doing یا do 
هرگاه از مصدر بدون to استفاده کنیم ، یعنی تمام عمل و یا تکمیل شدن عملی را شاهد بوده ایم
هرگاه از فعل ing دار استفاده کنیم ، یعنی تنها قسمتی از عمل که در جریان و انجام شدن بود را شاهد بوده ایم.
به مثال های زیر و توضیح اضافه ی آنها دقت کنید :
1 . I saw my boss watching T.V
من دیدم که رئیسم داشت تلویزیون تماشا می‌کرد ( تنها قسمتی از عمل که در جریان بود را دیدم )
2 . I saw my boss watch T.V
من دیدم که رئیسم تلویزیون تماشا کرد ( تکمیل شدن عمل تا آخر را دیدم )
3 . I heard my parents arguing
شنیدم که والدینم‌ داشتند بحث می‌کردند ( تنها قسمتی از عمل یعنی بحث کردن‌ را شنیدم )
4 . I heard my parents argue
شنیدم که والدینم بحث می‌کردند ( تمام عمل یعنی بحث کردن را شنیدم )
5 . I smelled something burning
سوختن چیزی داشت به مشامم می‌خورد ( بوی سوختن که همچنان ادامه داشت یک لحظه به مشامم خورد )
6 . I smelled something burn
سوختن چیزی به مشامم خورد ( سوختن چیزی که تمام شد سوختنش ، به مشامم خورد )
در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید

این مطلب چطور بود ؟ نظرت برامون مهمه ، نظر بده ...