جمله واره اسمی Noun Clause

در این پست میخواهیم در مورد جمله واره اسمی Noun Clause در زبان انگلیسی با شما صحبت کنیم پس با ما همراه باشید تا این گرامر کاربردی را نیز فرا بگیرید
انواع جمله واره Clause :
جمله واره دارای یک فعل و فاعل بوده و دارای سه نوع می‌باشد:
1. جمله واره اسمی Noun Clause
2. جمله واره وصفی Adjective Clause
3. جمله واره قیدی Adverb Clause
جمله واره اسمی :
این‌ نوع جمله واره نقش اسم را بازی کرده و همواره مستقل است. این نوع جمله واره می‌تواند هم جای فاعل و هم جای مفعول بیاید.
What he discovered was so important
آنچه‌ او کشف کرد بسیار مهم بود ( جمله واره اسمی در نقش فاعل )
I liked what he discovered
آنچه او کشف کرد را دوست داشتم ( جمله واره اسمی در نقش مفعول )
نکته مهم: جمله واره های اسمی می‌توانند با یکی از کلمات زیر شروع شوند:
That که 
Who کسی که 
Whom کسی را که
Which آنچه ، که
What که ، آنچه
Whoever هر کسی که
Whichever هرآنچه که
Whatever هر آنچه که
How چگونه
Whose مال چه کسی
If آیا
Whether آیا
Where جایی که
When وقتی کع
wherever هرجا که 
Whenever هر وقت که
مثال های بیشتر : 
I don't know how she discovered that
نمیدانم او ، آن را چطور کشف کرد
I liked what he wrote
چیزی که نوشت را دوست داشتم
I'm not sure whose book it is 
مطمئن نیستم این کتاب چه کسی هست
The man realized that I'm was a stranger
مرده فهمید که من یک غریبه بودم
He wonders if / whether they will come
او نمی‌داند که آیا آن ها خواهند آمد یا نه
I didn't know how it worked
نمی‌دانستم که آن چگونه کار می‌کرد.
کلام آخر :
در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید

این مطلب چطور بود ؟ نظرت برامون مهمه ، نظر بده ...