جمله واره وصفی Adjective Clause

جمله واره وصفی Adjective Clause

جمله واره وصفی یا Adjective Clause نقش صفت را بازی کرده و اسم قبل خود را وصف می‌کند و جزییات بیشتری درباره خصوصیات چیزی یا کسی در اختیار ما قرار می‌دهد.

به مثال های زیر دقت کنید :

The boy who is wearing black is my brother

پسری که مشکی پوشیده است ، برادر من است.
( درباره پسر توصیف صورت می‌گیرد )

The book that is red is hers

کتابی که قرمز است مال اوست.
( درباره کتاب توصیف صورت می‌گیرد )

معمولا جمله واره های وصفی با ضمایر موصولی و یا قیدهای موصولی زیر شروع می‌شوند :

Who کسی که

Whom کسی را که

Whose مالِ

Which که 

That که

Where جایی که

When وقتی که

به مثال های زیر دقت کنید :

The woman who is short is my mother

زنی که کوتاه قد است ، مادر من است
( توصیف یک زن )

The girl whom I called is my sister

دختری که صدایش کردم ، خواهر من است
( توصیف یک دختر )

The book whose cover is pink belongs to me

کتابی که جلدش صورتی است یه من تعلق دارد
( توصیف کتاب )

The man that / which is handsome is my uncle 

مردی که خوش‌تیپ است ، دایی من است
( توصیف یک مرد )

The place where I was born is so far

جایی که من بدنیا اومدم‌ بسیار دور است
( توصیف یک‌ جا یا مکان )

The time when you called me was not appropriate

زمانی که به من زنگ زدی مناسب نبود
( توصیف یک زمان )
کلام آخر :

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
3,705