گرامر گذشته ساده در انگلیسی

اولین نکته مهم درباره تمام زمان های زبان انگلیسی و‌ هر زبان دیگری ، این است که دقیقا کاربردشان را متوجه شده باشیم. چرا که کلید استفاده از زمان های مختلف ، در فهم ما از آن زمان ها و نحوه استفاده‌ آنها نهفته است.
کاربرد گذشته ساده :
هنگامی که بخواهیم درباره ی کاری صحبت کنیم که در گذشته انجام شده و کاملا تموم شده است ، از این زمان استفاده میکنیم
I washed the clothes 
لباس ها را شستم
I did my homework
تکلیفم را انجام دادم ( در هر دو مثال بالا عمل ها انجام شده و به اتمام رسیده اند )
فرمول ها :
جمله مثبت : فاعل + گذشته فعل + ادامه جمله
جمله منفی : فاعل + کلمه didn't یا did not + شکل ساده فعل + ادامه جمله
شکل سوالی : کلمه Did + فاعل + فعل به صورت ساده + ادامه جمله 
نکته مهم: به افعال باقاعده d یا ed اضافه میکنیم ولی برای افعال بی قاعده قانونی وجود نداشته و باید حفظ شوند.
به طور مثال به نمونه ای از افعال بی قاعده و با قاعده زیر توجه کنید :
نکته : هنگامی که فعل با قاعده ای به حرف e ختم می‌شود ، برای تبدیل زمان فعل به گذشته تنها کافیست d اضافه کنیم
Move | MoveD حرکت کردن
Decide | DecideD تصمیم گرفتن
Live | LiveD زندگی کردن
نکته : افعال با قاعده ای که به حروف بی صدا ختم شده و قبلشان حرف صدا دار آمده است ، برای تبدیلشان به زمان گذشته ، حرف بی صدای پایانی را دوبار نوشته و سپس ed اضافه میکنیم
Stop | stopPEd متوقف کردن
Plan | planNED برنامه ریختن
Rob | robBED دستبرد زدن
نکته : افعال باقاعده ای که به y ختم شده و قبلشان حرف بی صدا قرار دارد ، برای تبدیلشان به زمان گذشته ، حرف y را حذف کرده و به جای آن i گذاشته و سپس ed اضافه میکنیم
Study | studied مطالعه کردن
Apply | applied استفاده کردن 
Try | tried  سعی کردن 
نمونه ای از افعال بی قاعده :
Write | wrote نوشتن
See | saw  دیدن
Go | went  رفتن
Put | put قرار دادن
Hear | heard شنیدن
Say | said گفتن
مثال های متعدد :
I heard what you said 
چیزی که گفتی رو شنیدم
I wanted to go there
میخواستم اونجا برم
She wrote me a letter
برام یه نامه نوشت
I saw my boss yesterday
دیروز رییسم رو دیدم
? Did you try to call him
سعی کردی بهش زنگ بزنی؟
? Did she say something I didn't hear
چیزی گفت که من نشنیدم؟
She didn't start the conversation
او مکالمه را شروع نکرد
They didn't do anything
آن ها کاری انجام ندادند
کلام آخر :

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید

این مطلب چطور بود ؟ نظرت برامون مهمه ، نظر بده ...