جمله واره قیدی Adverb Clause

جمله واره قیدی Adverb Clause ، جمله واره های قیدی ، حالتی را توضیح می‌دهند و همانطور که از اسم شان پیداست ، نقش قید را ایفا میکنند پس در این پست هم با ما همراه باشید تا این گرامر کاربردی در زبان انگلیسی را از دست ندهید
نکته مهم : تمام انواع جمله واره های اسمی ، وصفی و قیدی همواره وابسته هستند
I hurried because I was late
عجله کردم چون دیرم شده بود
Although he was tired , she went to work.
گرچه خسته بود ، سرکار رفت
معمولا ابتدای جمله واره های قیدی کلمات زیر می آیند :
After بعد از
Before قبل از 
As همانطوری که
As if گویی ، مثل اینکه
Because چون که
Since از آن جا که ، چون که 
Although گرچه
Yet با وجود این ، با این همه ، اما
I went to the party after eating my lunch
بعد از خوردن ناهارم ، به مهمونی رفتم
I decided to talk to my mother before I talked to my brother.
قبل از حرف زدن با برادرم ، تصمیم گرفتم با مادرم حرف بزنم
Do as your mom says
هرچی که مادرت میگه را انجام بده
He talks to his father as if he is older than his father
او جوری با پدرش حرف می‌زنپد گویی که او از پدرش مسن تر است
Because he was late , his teacher refused to let him in
بخاطر اینکه دیر کرده بود ، معلمش از ورود او امتناع کرد
Since you are my brother , I forgive you
از آنجایی که تو برادر منی ، تو را می‌بخشم
Although it's sunny , I feel cold 
با اینکه هوا آفتابیه ، سردم هست
I studied my book yet I think I didn't get it
با وجود اینکه که کتابم را خوندم ، فکر میکنم نفهمیدمش
کلام آخر :
در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید

این مطلب چطور بود ؟ نظرت برامون مهمه ، نظر بده ...