زمان آینده با ساختار will

زمان آینده با ساختار will

در این پست میخواهیم درباره زمان آینده با ساختار will صحبت کنیم که کاربرد آن هنگامی است که بخواهیم به کاری که می‌خواهیم در آینده انجام دهیم ، اشاره کنیم ازین زمان استفاده میکنیم پس با ما همراه باشید

ساختارها :

جمله مثبت : فاعل + will + شکل ساده فعل + ...

جمله منفی : فاعل + will not / won't + شکل ساده فعل + ....

سوالی : Will + شکل ساده فعل + فاعل +....

مثال ها : 

I will go to the bank

به بانک خواهم رفت

She will study more

او بیشتر درس خواهد خواند

They won't let me come in

آنها به من اجازه نخواهند داد تا وارد شوم

I won't be home until 5

من تا ساعت پنج خانه نخواهم بود

? Will you go to the gym

آیا به باشگاه خواهی رفت؟

? Will she go to the party

آیا او به مهمانی خواهد رفت؟

کلام آخر :

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
906