نگاه به آینده از گذشته

نگاه به آینده از گذشته

راه های مختلفی وجود دارد که درباره یک اتفاقی که در گذشته درباره ی یک آینده ای صحبت شود بصورتی که شما در گذشته یک آینده ای مد نظرتون بوده که همان لحظه ، هم اکنون گذشته محسوب میشود. که معمولا از افعال گذشته برای صحبت درباره ی آینده استفاده می شود. از این ساختار برای نقل و قول نیز استفاده می شود.

مثالهای زیر را مقایسه کنید :

بیان آینده از گذشته

بیان آینده از هم اکنون

Eleni decided that she would stay at home for the summer

I haven’t got much money, so I think I will stay at home this summer

النی تصمیم گرفت که تابستان را در خانه بماند.

من پول زیادی ندارم ، بنابر این این تابستان را در خانه خواهم ماند.

I wasn’t going to say anything about the exam , but the students asked me

I am not going to say anything about the exams today, because I don’t have time

من نمیخواستم چیزی درباره امتحان بگویم ، اما دانش آموزان از من خواستند.

چیزی درباره امتحان نخواهم گفت چون زمان ندارم.

نکته :
اگر آینده ای که از گذشته ، آینده محسوب می شود هنوز هم در آینده وجود دارد این فرم قابل استفاده است :

It was announced this morning that there is / was to be a statement this evening

امروز صبح اعلام شد که قرار است بیانیه ای عصر امروز برگزار می شود.

نکته : در برخی موارد ما نمی دانیم که آن فعالیت اتفاق افتاده است یا نه؟

این دو عبارت را مقایسه کنید :

We were seeing each other later that day, but I had to phone and cancel

I didn’t phone to give him the news because we were seeing each other later, he was upset when I told him

آن روز ما قرار بود همدیگرو ملاقات کنیم ولی من مجبور بودم تماس بگیرم و کنسل کنم.

من با او تماس نگرفتم که اخبار را بگویم چون قرار بود بعدا همدیگر رو ملاقات می کنیم ، او خیلی ناراحت شد وقتی به او گفتم.

نکته : برای صحبت کردن درباره ی فعالیتی که در آینده در یک نقطه خاصی بوده در گذشته (زمانی که هم اکنون گذشته محسوب میشود) ما می توانیم از ساختار زیر استفاده کنیم :

Was/were to + مصدر

 برای چیزهایی که دقیقا اتفاق افتاده است

Was/were to +have + p.p

برای چیزهایی که قرار بود اتفاق بیفتد ولی نیفتاده است

At the time she was probably the best actor in the theatre company, but in fact
some of her
colleagues were to become much better known

در آن زمان او احتمالا بهترین بازیگر در تئاتر بود، اما در واقع برخی از همکاران او شناخته شده بودند.

The boat, which was to have taken them to the island, failed to arrive

قایقی که قرار بود آنها را به جزیره برساند ، نتوانست برسد.

نکته : به هرحال در شرایطی که نسبتا رسمی است طبیعی است از ساختار زیر استفاده شود

I was supposed to help, but I was ill

خیلی طبیعی تر است از عبارت 

I was to have helped

کلام آخر :

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
846