کنیونکتیو دو زمان گذشته در زبان آلمانی

کنیونکتیو دو زمان گذشته در زبان آلمانی

در این پست قصد داریم یک گرامر زبان آلمانی را تحت عنوان کنیونکتیو 2 زمان گذشته با هم بررسی کنیم و یاد بگیریم و با مثال های کاربردی آن بیشتر آشنا بشیم ...


Konjunktiv II ( präsens ) Hilfsverb haben oder sein + Partizip

کنیونکتیو ۲( زمان حال) از افعال کمکی haben یا sein + پارتیسیپ

ابتدا از فعل کمکی haben یا sein وجه k2 میسازیم ( wäre , hätte ) و سپس پارتیسیپ فعل اصلی را در آخر جمله می آوریم :

Hätte ich doch Medizin studiert

کاشکی پزشکی خوانده بودم.

Wäre er doch länger bei mir geblieben

کاش او بیشتر پیش من می ماند

مدال پارتیکل ها :

کلماتی هستند که کمک می کنند که گوینده بتواند نظر و یا احساس خود را بهتر بیان کند .

مثال :

bloß , nur, aber doch , ja ,einfach , vielleicht , denn

نکته :

در بیان افسوس از پارتیکل های
blols ، doch و nur
و یا ترکیب آنها 
( doch bloG و doch nur-- ) 
استفاده می کنند 

bloß :

بیان کننده تأكید بر افسوس است . و گاهی در فارسی " فقط " ترجمه می شود . 

Hätte ich bloß meine Brille mitgenommen

کاشکی فقط عینکم رو بر برداشته بودم .

nur :

عملکردی همانند bloß دارد و همان معنی را می دهد . 

Wäre ich bloß in meinem Land geblieben

کاشکی فقط توی کشور خودم مانده بودم .

doch :

بیان کننده یک " تضاد " بین آنچه هست و آنچه باید باشد است و بر این تاکید دارد که طور دیگری عمل شده است با نتیجه خلاف انتظار ما است. doch اكثرا ترجمه ندارد

Hätten wir doch die erste Wohnung genommen 

کاشکی آپارتمان اولی را برداشته بودیم ، ( تاکید بر اینکه آپارتمان اولی را بر نداشتیم )

پارتیکل های بالا به این شکل می تواند استفاده شوند : 

doch nur و doch bloß

Wären die Kinder doch bloß mitgekommen

 ای کاش فقط بچه ها با ما آمده بودند

 Wäre ich doch nur zeitig gewesen

 کاشکی من فقط سر وقت حاضر بودم

مثالهای بیشتر :

Ich bin immer allein

K2 : Wäre ich doch nicht immer alleine

Ich habe keine Freunde

K2 : Hätte ich doch nur ein paar Freunde

Ich kann nicht in Urlaub fahren

K2 : könnte ich doch bloß in Urlaub fahren

Ich gewinne nicht im Lotto

K2: Würde ich doch endlich im Lotto gewinnen
کلام آخر :
در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان آلمانی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان آلمانی که در قالب آموزش مجازی آلمانی است از آموزش آنلاین آلمانی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهیدنسرین پاغنده
انگلیسی
4,783