صفات تفضیلی و عالی در آلمانی

صفات تفصیلی و عالی که به آنها صفات قیاسی نیز گفته می شود برای مقایسه ویژگی های دو یا چند چیز یا فرد مورد استفاده قرار می گیرند. از یک صفت می توان به سه شکل برای مقایسه استفاده کرد :
شکل مطلق :
شکل مطلق از یک صفت شکل ساده آن است که برای مقایسه مورد استفاده قرار می گیرد. در این حالت صفت بین حروف so…wie قرار می گیرد. به مثال زیر توجه کنید:
Maria läuft so schnell wie Susanne (ماریا هم سرعت سوزان می دود )
نکته :
برای مقایسه مطلق بین چیزها می توانید به جز so… wie از عبارت های زیر هم استفاده کنید که هر یک معنایی تا حدی متفاوت دارند.

genauso … wie ( دقیقا … مثل )
nicht so … wie ( نه چندان  … مثل )
fast so … wie ( تقریبا … مثل )
doppelt so … wie ( دو برابره … )
halb so … wie ( نصفه … )
شکل تفضیلی :
شکل تفضیلی یک فرم مقایسه ای است که در آن از طریق واژه als و اضافه کردن پسوند –er به صفت، دو چیز از نظر یک ویژگی با هم مقایسه می شوند. به مثال زیر توجه کنید:
Friederike läuft schneller als Maria ( فردریکا سریعتر از ماریا می دود )
شکل عالی :
شکل عالی فرم دیگر مقایسه ای است که در آن از طریق اضافه کردن am یا حرف تعریف معرفه در مقابل صفت و اضافه کردن پسوند ( sten- ) به صفت یک چیز از نظر یک ویژگی بالاتر یا قویتر از بقیه نشان داده می شود.
Friederike läuft am schnellsten ( فردریکا سریعتر از همه می دود )
Sie ist die schnellste Läuferin ( او سریعترین دونده است )
استثناها :
استثناهای عمومی : شکل عالی از صفاتی که به d/t یا s/ß/x/z ختم می شوند معمولا با –est ساخته می شود. به مثال های زیر توجه کنید:
laut – lauter – am lautesten
heiß – heißer – am heißesten
در صفات تک سیلابی معمولا حرف صدادار در شکل تفضیلی و عالی به اوملات (umlaut) تبدیل می شود. به مثال های زیر توجه کنید :
jung – jünger – am jüngsten
بعضی از صفات شکل قیاسی بی قاعده دارند. 

عالی               تفضیلی                مطلق
gut                 besser           best-
viel                mehr              meist-
nah               näher           nächst-
hoch            höher           höchst-
groß            größer          größt-
صفات مستقیم :
صفات مستقیم باید در تمام حالت های قیاسی صرف شوند. برای این کار ابتدا باید پسوند تفضیلی یا عالی را به صفت اضافه کرد و سپس پسوند صرف را. صفات مستقیم همیشه در شکل عالی حرف تعریف معرفه می گیرند. به مثال های زیر توجه کنید :
der kleine Junge/der kleinere Junge/der kleinste Junge
ein kleiner Junge/ein kleinerer Junge/der kleinste Junge
صفات اخباری و قیدها :
قیدها همیشه شکل عالی را از طریق واژه am می سازند. در شکل عالی برای آنها همیشه پسوند –sten اضافه می شود. به مثال های زیر توجه کنید:
wichtig – wichtiger – am wichtigsten
صفات غیر مستقیم یا اخباری می توانند شکل عالی را به هر دو صورت بسازند (هم با حرف تعریف و هم با am ). اگر از حرف تعریف معرفه استفاده می کنیم، پسوند صفت نیز به صورت –ste خواهد بود. به مثال های زیر توجه کنید:
Diese Aufgabe ist am wichtigsten
Diese Aufgabe ist die wichtigste
اگر بخواهیم صفت تفضیلی بسازیم کافیه که -er اضافه کنیم:
billig → Dieser Laptop ist billiger
interessant → London ist viel interessanter als Paris
همین قانون برای صفت عالی هم برقراره. وقتی صفت بعد از اسم میاد کافیه که شما -sten رو اضافه کنید و از am استفاده کنید:
billig → Dieser Laptop ist am billigsten
کلام آخر :
در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان آلمانی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان آلمانی که در قالب آموزش مجازی آلمانی است از آموزش آنلاین آلمانی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید

این مطلب چطور بود ؟ نظرت برامون مهمه ، نظر بده ...
مهرداد کبیری

17 شهریور 1402

مهرداد کبیری نظر داده :

خوب بود البته بهتر بود بحث اکوزاتیو و داتیو در هم زمینه بررسی انجام می گرفت. با تشکر