اصطلاحات مربوط به زمان

اصطلاحات مربوط به زمان

در این پست از مطالب آموزشگاه آنلاین زبان قصد داریم در مورد اصطلاحات مربوط به زمان در انگلیسی صحبت کنیم پس با ما همراه باشید

At your earliest convenience

 در اولین فرصت

Time and again

چندین بار...بارها

Every other day

یک روز در میان

Time presses

وقت تنگ است

We are running out of time 

وقت ما کمه

Time is money 

وقت طلاست

Spare time

وقت آزاد ... اوقات فراغت

Time is up

وقت تمام است

In the nick of time

سر بزنگاه

کلام آخر :

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
2,749