گلریز رهنما

گلریز رهنما

تهران
تهران
آنلاین
پیشرفته
ایتالیایی
سابقه تدریس : 3 سال
هر جلسه خصوصی : 100,000 تومان
هر جلسه گروهی : 50,000 تومان

متد تدریس من به صورت گام به گام و بر اساس کتاب اسپرسو جدید ۱ و ۲ می باشد.

بسته به سطح دانش آموز، کتاب اسپرسو یک یا دو انتخاب می گردد.

تمرکز جلسات عمدتا روی گرامر و مکالمه می باشد. بدین صورت که زبان آموز با اصول پایه ای زبان آشنا و سپس همزمان با یادگیری لغات و عبارات جدید، توانایی مکالمه به زبان ایتالیایی را خواهد آموخت.

پشتیبانی از زبان آموز در طول کل هفته قابل انجام است.

تمرین هایی که به زبان آموز داده می شود تصحیح شده و اشکالات تحلیل می شود.