لیست اساتید


نسرین پاغنده

نسرین پاغنده

تهران
تهران
انگلیسی
پیشرفته
آنلاین
سابقه : 15 سال
علی طالبی

علی طالبی

تهران
تهران
عربی
پیشرفته
آنلاین
سابقه : 4 سال
بهمن بادینی

بهمن بادینی

تهران
تهران
عربی
پیشرفته
آنلاین
سابقه : 4 سال
آرمین وهابزاده

آرمین وهابزاده

تهران
تهران
ترکی
پیشرفته
آنلاین
سابقه : 5 سال
اسما باغبان زاده

اسما باغبان زاده

تهران
تهران
فرانسوی
پیشرفته
آنلاین
سابقه : 6 سال
رومینا گودرزی

رومینا گودرزی

تهران
تهران
چینی
پیشرفته
آنلاین
سابقه : 3 سال
مرتضی طبیبی

مرتضی طبیبی

تهران
تهران
اسپانیایی
پیشرفته
آنلاین
سابقه : 13 سال
سعید زراعت کار

سعید زراعت کار

تهران
تهران
روسی
پیشرفته
آنلاین
سابقه : 18 سال
سحر موسوی

سحر موسوی

تهران
تهران
ایتالیایی
پیشرفته
آنلاین
سابقه : 4 سال
گلریز رهنما

گلریز رهنما

تهران
تهران
ایتالیایی
پیشرفته
آنلاین
سابقه : 3 سال
مجید مضطرزاده

مجید مضطرزاده

تهران
تهران
چینی
پیشرفته
آنلاین
سابقه : 3 سال
مرتضی وقاری

مرتضی وقاری

تهران
تهران
انگلیسی
پیشرفته
آنلاین
سابقه : 12 سال