بهمن بادینی

بهمن بادینی

استاد زبان عربی

سابقه تدریس

4 سال

هر جلسه خصوصی

80,000

هر جلسه نیمه خصوصی

50,000

دانشجوی کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان

با سابقه‌ی تدریس کتب صرفی و نحوی کلاسیک و جدید و همچنین منابع درسی مدارس و دانشگاه‌ها - مترجم کتاب نردبانی برای آموختن علم نحو

کلاس میخوای یا سوالی داری ؟ پیام بده