بهمن بادینی

بهمن بادینی

استاد زبان عربی

سابقه تدریس

2 سال

هر جلسه خصوصی

90,000

هر جلسه نیمه خصوصی

50,000

کارشناس زبان و ادبیات عربی از دانشگاه کردستان

با سابقه‌ی تدریس کتب صرفی و نحوی کلاسیک و جدید و همچنین منابع درسی مدارس و دانشگاه‌ها - مترجم کتاب نردبانی برای آموختن علم نحو

سوالی در مورد کلاس یا تدریس دارید؟