شهلا صادقی مهر

شهلا صادقی مهر

تهران
تهران
آنلاین
پیشرفته
ترکی
سابقه تدریس : 8 سال
هر جلسه خصوصی : 220,000 تومان
هر جلسه گروهی : 200,000 تومان

مدرس و مترجم زبان ترکی استانبولی

مدرس زبان انگلیسی

همکاری با شرکت های بازرگانی فعال در ترکیه