علی اشجعی

علی اشجعی

تهران
تهران
آنلاین
پیشرفته
انگلیسی
سابقه تدریس : 12 سال
هر جلسه خصوصی : 150,000 تومان
هر جلسه گروهی : 70,000 تومان

کارشناس ارشد ادبیات انگلیسی دانشجوی دکتری ادبیات انگلیسی

مدرس دوره های مبتدی تا پیشرفته مدرس دوره های IELTS و TOEFL

ویرایش مقالات علمی با فرمت MLA و APA

مدرس دوره های نقد ادبی (فیلم، داستان کوتاه، رمان و نمایشنامه)

مدرس دوره های بحث آزاد و Critical Thinking