گلریز رهنما

گلریز رهنما

استاد زبان ایتالیایی

سابقه تدریس

3 سال

هر جلسه خصوصی

100,000

هر جلسه نیمه خصوصی

50,000

متد تدریس من به صورت گام به گام و بر اساس کتاب اسپرسو جدید ۱ و ۲ می باشد.
بسته به سطح دانش آموز، کتاب اسپرسو یک یا دو انتخاب می گردد.
تمرکز جلسات عمدتا روی گرامر و مکالمه می باشد. بدین صورت که زبان آموز با اصول پایه ای زبان آشنا و سپس همزمان با یادگیری لغات و عبارات جدید، توانایی مکالمه به زبان ایتالیایی را خواهد آموخت.
پشتیبانی از زبان آموز در طول کل هفته قابل انجام است.
تمرین هایی که به زبان آموز داده می شود تصحیح شده و اشکالات تحلیل می شود.

کلاس میخوای یا سوالی داری ؟ پیام بده