دانیال ترک زاد

دانیال ترک زاد

استاد زبان آلمانی

سابقه تدریس

4 سال

هر جلسه خصوصی

100,000

هر جلسه نیمه خصوصی

60,000

متولد و بزرگ شده ی آلمان، شهر کلن 

4 سال سابقه ی تدریس به شیوه تصویر سازی

استاد دانشگاه 

مدرس آموزشگاه

سوالی در مورد کلاس یا تدریس دارید؟