فرزاد سلیمی

فرزاد سلیمی

استاد زبان انگلیسی

سابقه تدریس

8 سال

هر جلسه خصوصی

100,000

هر جلسه گروهی

تکمیل

هر جلسه بحث آزاد

تکمیل

مدرک کارشناس ارشد در رشته آموزش زبان انگلیسی.

8 سال سابقه تدریس در کلاس های خصوصی و گروهی.

تخصص در تدریس و تقویت مهارت Speaking

پشتیبانی و پاسخگویی ۲۴ ساعته برای کلاس های خصوصی.

سوالی در مورد کلاس یا تدریس دارید؟